Back to All Events

Järna, Tuna Industriväg 21/10

Vi står längst in på Tuna Industriväg, förbi Järna Trä.

Inlämning av äpplen mellan kl. 07.00-12.00